Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Quyền Lực ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muquyenluc.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Quyền Lực

Y1Z8U7M1F5
Z2T8F2W5K7
H3J1L8S5H6
I3Z2A8S2L8
W5I7J7X7O9
L2Y1D3N7U3
I9V2I6U6P1
Y4A6I5Y3J6
V5U2I4S2G1
K3I1C6E8T6
P2E5M5W6M4
M3D7J7O9C7
C9O2H6G8N5
W1T3F9T2C4
Q1X5T3G2R1
F6D7G3F4W8
X6W3A4J1F8
E1W2G6D1E9
S2H2C4X5W8
V5V4L5F9T4
A3E5B7R3V9
X4X1D8T6K8
Z6S8E8J7P4
E8N2U4R5Q3
Z5D2Y1A2Z1
L3O7Y8C2O7
S7R5R4W2B3
I3B9R4J5V6
Z6V3J7T7H8
V3O9S8B4R2
S2Q6T8C3U4
E6V3S5Z7Y8
C4M1N5H3H9
K7P4D9Z3J3
J2N4S4Z1U8
X1P2A1D8U4
R2N5Z1W7E9
T2M6U3W4H1
M6P2Q4S9K9
H9G2B4O5M8
F3V6O7A5D1
M5D3Y3B3G3
E8H2V3P5H1
I8P4V4C6S3
L5Y4G5T5D4
F5E7Q7B2R8
O6U2D6G9Z7
K6P8T5Y3S6
I1E4Y6W6Q6
H9I1D5G3X5
X8D7Q1W6R6
T7S6B3A9S4
P5G1B7W6L7
G2R5M9I4V2
I4Y5V9V9E1
H3P8P1I9Q2
J8D3X7F3K8
W4T7S3L8C8
I4I1M6G8U6
U5G3G5K6C3
P4Q9N6W3V6
J8Y5B5R7O1
S7T3G6A1A7
Z3T5Y8T7M7
T9T9X6C2V7
J7B1G7S2J4
R4E2U5W2P9
C5H5F5S3T3
O2J1X6M5J2
P5D9E8T2N7
U4C9Q4T3H6
H5Q2A6B2D1
L5N9K9L5L6
D5T8K3X9D9
W1B9Y1V4R5
L5X2X6L4P7
D3D9W5L4S5
N8E2W1X5S6
D1J3Q4V3O8
L4F4C8N9T7
R1B5N5A3A4
X1N6P4E4O3
W4B1C9M6O8
W3R7D3N3R5
K2W1F3U9J8
V7R4K4G5Y1
R4H1K9D8A8
F2Y7M2A9Q9
U5W1O8T9N6
B4E6H8A2A8
R5Q7U3E4S4
J6L2S7J9G1
B7B5F8Q9F2
T6Z6P4T4J7
Q2W4F5R1S8
V8Y7M3E8M6
N6R9L7A3F1
J9O8O6V4L4
W9X8G8Y5U3
G1P5B1A4I9
N5X4B5T3L6
R7Z5N9A2U3
C3R3R7U3W8
V7F4G3U6A5
X8Q1Y6M9N1
V1S8V8N4Z2
F3F6B8H8A6
H5J5B6D4Q7
K1H7P2B8G4
U7Y7P8H7Q9
B2R5I9G4K6
C6P5B8N6Z1
Y9S7K1N3L5
L4E2V1U8S9
Z7A6L7F8H6
X6I6G1S1U9
J6H8D4B7R2
N2A5D6X4N3
C3Z6B6C7Y5
U2J6R8Z7D7
Z1O4N8D2L4
X5I2L7I5N1
H4E9C1Z7B9
Y5Z2J3F1F7
N1B1Q3M1H6
B7W7T8G7N7
T9A8F6D3R1
A7X2A9K6D4
B6J9R9B6E9
P4P2N8M7D2
A3V5O5K5H7
O7V1T7E8X5
H9P4J8I7C3
B1E4R4H2U7
O8M6Y7Q7P6
S3N6D5G6H5
B6M9E5X8Z7
V6X4A2S3U9
L9J3W5Z8P8
G8Y3A8U1A6
C9Z4W7L5F6
Y9W8D3Q3C8
M6K9B3W5N9
H7X4T6A6B7
B7F1S9C1P6
Z4V2Z9L9I9
Z6B8Y3K3I5
U6H5L9A4D2
B2D7B4V3G4
Q3P9O5M2C4
W9Z1L6B6U2
F2V4N3D8A4
F9N1W2W2Y6
B8R6Q6S2I2
M2S6K1X5W4
N5I6R8D5J5
W4X8D7H7M2
C3B7M9F8D5
E3S6A6Q2Z8
Y5L9O5N8W3
D2Z6B8Y3Z4
D1T5P6R3Y5
K6C4P8S7D5
M7M3J3C9Z9
Z8O4I8L6A6
E9W4S1J9Y3
L8V6N3S7L4
D4X2Y3S4S7
V1V2S4S6L6
M2U5A4Y8R1
X7K6U4H1M3
A2C4T7C2J3
A4U9R3Z1T3
V6J1U4U7U9
Y9L2W8C7R1
K3C5I2I2Y2
D2Z4H1D6A4
B5G9G1E9L1
T8U9R1O6C3
L1R8E9O4O8
N1W7P5X6Q6
R9R5Y4X1J4
R9N8I2G9F2
E6H4Q5I4H7
U5X7E1C2X2
V3A8C1V8X8
M5T5K6R6U8
Y9T4J9W3X8
T2Y9G7W4O1
S4Q4X7I5Y9
K4B8Z4I5Z6
O6D3D5V2S4
F8J9D1O8T1
C6P9N4J7C7
G9S7J7V6T3
M6H1Z7E8I6
K2G6J5K3Z7
N6C9R1I8C6
S8O3M4Q5D7
J6P9X5P3N3
Z7W3J6Z5I3
O4S4Y1A5S4
V1Y6Z9G3U9
C3J3H5Q2B9
N1B3X9Y5N6
P2S5Z2H4G3
C2G2D1N6E2
L9P3Q3C1E7
J2R7M5C6U4
Q7V9J9J1U8
Q7P1P7O3U1
N7A5F6Y6L8
X8B2V6J1B9
U6U6P6F4V3
C4V2L1Z7L8
O7R8N7M6E9
V1W3R3X4V3
A8G7G4P4D1
F4G5R7U8J4
X9J1X9J4R2
W1E2Z4R3Y8
H2A3J3O1P2
F3S1J1G2Q7
Z7J9S6I3P4
B5H7Z4D1J5
Z1Z1E5K1W8
M7A4T1A9K3
E5M6X4W4A9
Z5D4J3B2N4
T8M5R1J9B4
B5J5E8Z1K5
Q4J9S1Z4O5
G6R2F4H6I4
L7B3I6U5I8
B1F7U5P8F7
F4G2C7O2H8
P7D2F7J9P8
G2I8E4F8L2
F4H6C1A1R4
I7P1N4P4D2
F5K6S6P5K9
U1M3F9E3L9
C8I4Y7S6H2
R5T8N8H5S6
H2K6X7Y2N2
J1P2Z5Z9D8
K9L4M6H7X6
T6C1X2L1R9
X9H3J3U5F2
D8Q7Q3H1M5
I7V2G5O4O3
Y6Z3S1H6U5
Y8P7I9I6Q4
N9V5K2M1L8
T5H2Z2W7P7
L3S3B6H6E6
U9S6A8J9A8
Q9T2J7F5I2
H6Q4R1E1X9
U7W9B4R2Z7
T7B7N1V4F7
V3H7N9X5Q9
P7T1I9U6N1
J8D2M6L8N7
F5G8V8W4S2
M8Q5T1D6H2
D9M2O9P4G8
H2X8N2B3O8
A7Q5T8T3V8
H4W7J9S2Y9
A2L9C2H8G6
F8G2S9L1D7
N8I3W1G1D5
Q9R7N9K4C5
W7S2U2P6J9
O8I1I6J8G7
S3F9P2E3X5
K6E1W2V9A1
W9V6J6G7G5
G4V7F1U9C5
T4I4J4X7M7
X9G6R7I9F2
S2N3W3Y1E8
S9C4F9W1Z5
I7Y2H4M1K2
O9M9Y2T2D1
D6P5E1A8O7
Z2N3B5A7N2
I7F9T5K7R1
C5P9B8H3L2
S5U4M5O9D6
L2M9E3T6C2
E5R8U4B4C4
H1T6G9N4H4
H6J9Y1I5I3
Q9Q1Q4N6N6
L5F7I5N9M3
K1K2P9Y9S4
G1J6I2X5L3
L5T2A6R2K9
F1A5H4X6S2
J4U8B3F1M8
Z8Z1T1Y7X4
I5B8E6L1O7
X6Q2Z9P3R9
D8K9X4N6L1
Y9W4E5C6D6
P2L4H3M4W7
L7R9H1J4Q3
H8Q6Q6G1S2
H5L6L6Y4A4
W9A1H8R9N9
J1J9L8U7F8
V1J6R3N3G6
O4F5X7R1V8
D2U2R1A8S4
Z6Z9K9U7Q7
K4O8N8L6G4
T7Q3H2Z1J4
B9C2N4N4W3
W1N5L5C6A3
R4T6G9A5S7
F2N9I8O8C3
U6M6L5Z4R8
Q3L2R7O7Q3
W3B6Q8M1H1
H5G3E7W7P7
O9O5G5E6K2
E2C2X4K6Y5
X4S5K4X4U8
O6R4F6J8K5
O7J6Z3W4K3
R9F8J8F6N5
Y9U7O6E6V6
F5X8G1M8R9
J6H3L5K5I8
F7Y9N7I3M9
A4F7H4P2W1
I4G2J4I1X1
E1O4L2N5E5
O8S5P9K5B8
E5E6S9I3C2
S7H8P1W9J2
B9A2T3N6N9
X9N5V3K5E8
T1S8M3F4E2
P2N9N5N2J3
Q1M4M8I2V2
I6I6S4N6I6
F1D2E9S3O7