Đúng thứ mình cần
________________
Stardust coffee 48 tạ quang bửu
https://t.co/nGA0m5Npzl