Bạn đã có dự định gì cho chủ nhật?
______________________
Hình Ảnh đồng hồ đôi dây da
http://www.dmca.com/Protection/Statu...-re-ma-ep.html